Afz Tekstil A.Ş. | Denizli Boyahane İşletmesi

Kalite & Enerji Politikamız

KALİTE ve ENERJİ POLİTİKAMIZ
  • Boya ve terbiye sektöründe müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, çevreye saygılı bir firma olarak karşılamayı,
  • Çalışmalarımızda verimliliğe ve performansa önem vermeyi ve kalitemizi ve enerji performansımızı, sürekli iyileştirme yaparak artırmayı,
  •  Hammadde kullanımında dikkatli olmayı ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı,
  • Enerji tüketimlerimizi amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda gerekli tüm kaynak ve bilgiyi kullanarak kontrol altına almayı ve azaltmayı,
  • Tesislerimizin, donanımlarımızın, proseslerimizin tasarımında ve değişikliklerinde, enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
  • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin alımını yapmayı ve kullanmayı,
  • Çalışanlarımızın yönetim sistemi faaliyetlerine katılımını sağlamayı,
  • Tedarikçilerimizin, kuruluş politikasına uyumunu sağlamayı,
  • Çalışanlarımızdaki farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 50001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi,
  • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Fatih ZORA

Genel Müdür        

01.08.2018